تعطیل شدن دستگاه های خودپرداز در جنوب کشور

24.03.2022

به دلیل افزایش انفجار و سرقت از دستگاه های خودپرداز اخیرا، پست لوکزامبورگ تصمیم گرفته است یک هفته زودتر از برنامه خودپرداز Wasserbillig خود را تعطیل کند.
پست لوکزامبورگ تأیید کرد که تاریخ حذف را از 1 آوریل به 23 مارس منتقل کرده است. این شرکت همچنین ماشین‌های خودپرداز واقع در Rue de Belvaux در Esch-sur-Alzette و در Belvaux به عنوان بخشی از این عملیات ضد سرقت خاموش کرده است.