وام بلاعوض برای کشاورزان لوگزامبورگ جهت مقابله با افزایش قیمت انرژی

24.03.2022

طی چند روز گذشته، کلود هاگن، وزیر کشاورزی، باغداری و توسعه روستایی با نمایندگان کشاورزان، باغبانان و دامداران دیدار کرد تا در مورد چالش های فعلی در کشاورزی بحث و گفتگو کند.
سال گذشته، همه‌گیری و ممنوعیت گلایفوسیت glyphosate (یک نوع علف کش که برای از بین بردن علف های هرز استفاده میشود) منجر به کشمکش‌هایی در بخش کشاورزی شد. از زمان شروع تهاجم روسیه به اوکراین، کشاورزان لوگزامبورگ نیز با افزایش قیمت انرژی به چالش کشیده شده اند.
از نظر نرخ تولید، در بخش پرورش خوک در سال 2021 ارقام ثابت مانده است. این در حالی است که قیمت ها نسبت به سال قبل 13.5 درصد کاهش یافته است. در همین بازه زمانی، بخش غلات افزایش اندکی تولید و 24 درصد افزایش قیمت را ثبت کرد.
قیمت انرژی و تاخیر در تحویل کود در حال حاضر تاثیر قابل توجهی بر تجارت روزانه دارد.
دولت قبلاً کمک های خاصی را به کشاورزان خوک در پرتو همه گیری و تب خوکی اعطا کرده بود. وزیر هاگن پس از جلسه آنها تصمیم گرفت سومین طرح حمایتی را با بکارگیری کمک های مالی غیرقابل استرداد راه اندازی کند که دارای شرایط خاصی خواهد بود.
انتظار می رود وزیر هاگن در روز پنجشنبه در کمیسیون اتاق مربوطه و گزارش نشست شورای اتحادیه اروپا و همچنین میزگردهای کشاورزان، باغبانان و دامداران سخنرانی کند.