دومین نمایه سازی دستمزد ها تا بهار 2023 به تعویق افتاد

24.03.2022

پس از پایان نشست سه جانبه روز چهارشنبه، مقامات دولتی با حضور مطبوعات، گزارشی از اقدامات پیشنهادی انجام شده در این نشست را ارائه کردند.
پس از دو روز نشست بین دولت، اتحادیه کارگری و  اتحادیه کارفرمایان شاهد بودیم، طرفین بر سر یک توافق اولیه به توافق رسیدند که باید هفته آینده امضا شود. نمایه سازی در مرکز توجه قرار گرفت و نمایندگان اتحادیه ها به صراحت اعلام کردند که هیچ گونه دخالتی در این سیستم را نمی پذیرند.

اقدامات پیشنهادی
پس از پایان این نشست سه جانبه در روز چهارشنبه، نخست وزیر و معاون نخست وزیر با حضور در جمع خبرنگاران، مذاکرات را سازنده توصیف کردند. نتیجه نشان‌دهنده سازشی است که همه طرف‌ها در این دوران بحران‌های متعدد مایل به پذیرش آن هستند.
شاخص سازی بعدی برای آوریل برنامه ریزی شده است و شاهد افزایش 2.5 درصدی حقوق و مستمری ها خواهیم بود. دومین شاخص‌سازی، که ابتدا قرار بود در آگوست امسال انجام شود، تا بهار 2023 به تعویق افتاد و با جبران اعتبار مالیاتی برای خانوارهای کم درآمد همراه خواهد بود.
پس از این گفتگوها، فرانسوا باوش François Bausch، معاون نخست وزیر، اذعان کرد که تضاد خاصی بین اقدامات پیشنهادی و وابستگی به منابع انرژی فسیلی وجود دارد که باید حل شود.
میشل ریکینگر Michel Reckinger از اتحادیه شرکت های لوکزامبورگ (UEL) در عین حال راه حل مورد توافق را "استثنایی" توصیف کرد. وی تاکید کرد که اقدامات باید به هر قیمتی انتخابی باشد.
قرار است نشست بعدی بین هر سه طرف در روز پنجشنبه 31 مارس در قلعه سنینگن برگزار شود. اگر توافقی امضا شود، نخست وزیر بتل در همان بعد از ظهر در اتاق نمایندگان سخنرانی خواهد کرد.
انتظار می رود اقدامات پیشنهادی بیش از 500 میلیون یورو هزینه داشته باشد.