هفته گذشته نزدیک به 8000 نفر مثبت شدند

24.05.2022

آخرین گزارش وزارت بهداشت حاکی از آن است که بین 14 تا 20 مارس، تعداد موارد مثبت 30 درصد افزایش یافته است.
هفته گذشته، 7779 نفر به کووید-19 مبتلا شدند. نرخ بروز هفت روزه به ازای هر 100000 ساکن 1119.6 برای افراد واکسینه نشده و 1268.3 برای افراد کاملاً واکسینه شده بود.
تعداد بیماران بیمارستانی از 60 نفر به 66 نفر افزایش یافت. این در حالی است که تنها سه نفر به مراقبت های ویژه نیاز داشتند که نسبت به هفته گذشته یک نفر کمتر است. 9 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست دادند.
تعداد آزمایشات PCR از 17857 به 20228 در هفته گذشته افزایش یافت. ابتلا از 10919 به 13929 افزایش یافت، در حالی که میانگین سنی افراد مثبت 36.7 سال بود. 2310 دوز واکسن کرونا در هفته گذشته تزریق شد. 141 نفر اولین دوز خود را گرفتند، 828 نفر  دوز دوم. 471423 نفر بالای پنج سال اکنون واکسینه شده کامل در نظر گرفته می شوند که این میزان 78.4 درصد جمعیت لوکزامبورگ است است.