تبرئه یک وکیل و یک قاضی از سوء رفتار احتمالی

24.03.2022

یک وکیل و یک قاضی متخصص در امور سرپرستی پس از محاکمه به اتهام سوء استفاده از مقام تبرئه شدند.
هر دو متهم پرونده از لحاظ شرافت و وظیفه شناسی دارای پرونده خوبی هستند و در سطوح خصوصی و حرفه ای ارتباطات زیادی با یکدیگر داشتند. قاضی نامبرده با دوست وکیل خود قراردادهای زیادی منعقد کرده بود که بالغ بر 200 پرونده در طی 12 سال بوده است. شایعه شده بود که این ارتباطات تنگاتنگ شرایط معاملات خاصی را ایجاد کرده بود تا امکان سوء استفاده احتمالی از مقام را فراهم کند.
دادستانی در حضور قاضی پرونده به این دلیل که هیچ مدرکی دال بر سود برای هر دو طرف وجود ندارد، از درخواست مجازات از دادگاه برای متهمین خودداری کرد. اگر دو طرف ذینفع مقصر شناخته می‌شدند و تخلف محرز می‌شد، جریمه یا زندانی می‌شدند.
صبح روز پنجشنبه دادگاه منطقه طی حکمی اعلام کرد هر دو متهم تبرئه شدند.