هیچ پیشرفتی برای بازپرداخت هزینه های روان درمانی دیده نمی شود

28.03.2022

مذاکرات بین انجمن ملی روان درمانگران Fapsylux و صندوق سلامت ملی (CNS) برای سال‌ها ناموفق باقی مانده است.
در ابتدای ماه مارس، Fapsylux توصیه جدیدی برای نرخ های ساعتی به بیش از 500 عضو خود صادر کرد که 175 یورو در ساعت برای هزینه راونشناسی است.
به گفته دلفین پروم، رئیس Fapsylux، قرار است این پیام واضحی به CNS ارسال کند: "این نرخ ما است. ما برای چیزی کمتر از آن کار نخواهیم کرد. چرا باید بحث و سازش کنیم، اگر  قرار است به نتیجه و راه حلی نرسیم؟"
پروم در ادامه توضیح داد: بخشی از این نرخ به مدت زمانی که بیمار نیاز دارد بستگی دارد: "هر جلسه نیاز به آماده سازی و توضیح دارد. بین جلسات، ما با بیماران تماس می گیریم، تحقیقات انجام می دهیم و غیره. ماهیت حرفه ما به ما اجازه نمی دهد یک روند درمان یک بیمار را در طول یک هفته 40 ساعته مداوم انجام دهیم."
در پاسخ، کریستین اوبرله، رئیس CNS، این توصیه را خطرناک توصیف کرد: "ما آگاهانه تصمیم گرفتیم که نرخ خاصی را اعلام نکنیم. وظیفه ما کمک به مشتریان برای تامین مالی روان درمانی آنها است، نه اعطای پول بیشتر به روان درمانگران."  Oberlé همچنین خاطرنشان کرد که با توجه به توصیه جدید برای نرخ های ساعتی، همه چیزهایی که هر دو طرف قبلاً روی آن توافق کرده بودند بار دیگر زیر سوال می روند.  Fapsylux و CNS با سه جلسه دیگر موافقت کرده‌اند که قرار است همگی قبل از ماه می امسال برگزار شود.