شهرداری ها برای هجوم پناهجویان بیشتر آماده می شوند

28.03.2022

روز دوشنبه، کمیته اتحادیه شهرها و شهرداری ها در لوکزامبورگ (Syvicol) در مورد تعداد فزاینده پناهندگان اوکراینی در لوکزامبورگ تشکیل جلسه داد.
به گفته امیل آیشر Emile Eicher، رئیس سیویکول، شهرداری ها بیش از حد مایل به پذیرش پناهجویان بیشتر هستند، اما با توجه به اطلاعات محدود در مورد تعداد افرادی که انتظار می رود وارد شوند، آماده سازی آن دشوار است.
مقامات محلی نگران نبود یک دید کلی هستند و خاطرنشان کردند که تا زمانی که در مورد تعداد پناهندگان بیشتر ندانند نمی توانند اقدامات مشخصی انجام دهند.
بر اساس گزارش‌های دولتی، 4000 اوکراینی قبلاً به لوکزامبورگ وارد شده‌اند، که هنوز هیچ کدام بصورت قانونی به عنوان متقاضی پناهندگی در وزارت خارجه ثبت نشده اند.
آنها همچنین تأکید کردند که می‌خواهند زودتر آماده‌سازی زیرساخت‌ها را آغاز کنند که به نفع پناهندگان است. که این شامل تسریع سازی پروسه ثبت، مسکن و مراقبت از کودکان می شود.
بنابراین اتحادیه پیشنهاد می‌کند که دولت افرادی را که قبلاً در مدیریت بحران در طول همه‌گیری آموزش و آماده کرده است، وارد عمل کند. آیشر معتقد است که آنها مهارت های لازم را برای مقابله با چنین چالش عظیمی در اختیار دارند.
رئیس اتحادیه همچنین از همه پناهندگان اوکراینی درخواست کرد که درخواست رسمی برای حمایت بین المللی ارائه دهند، زیرا این امر بیمه را تضمین می کند و به فرزندان آنها اجازه می دهد در اینجا در لوکزامبورگ به مدرسه بروند.