بسته مشکوک برای رئیس اتاق نماینگان

28.03.2022

بر اساس اطلاعات ارائه شده از سوی پارلمان لوگزامبورگ، حدود ساعت 10 صبح روز جمعه، پرسنل امنیتی اتاق نمایندگان یک بسته مشکوک خطاب به فرناند اتگن، رئیس اتاق نمایندگان را رهگیری کردند. اتگن در حال حاضر پس از مثبت شدن نتیجه آزمایش کووید 19 وی در روز پنجشنبه در خانه خود در قرنطینه است.
پلیس از تخلیه ساختمان های اطراف و ایجاد یک دایره امن توسط پلیس و استقرار گروه خنثی سازی بمب از مردم خواسته شد از نزدیکی به این منطقه اجتناب کنند. بر اساس گزارش اتاق نمایندگان در توییتر، حدود ساعت 11:30 شب جمعه، محدوده برداشته شد. و مقامات تأیید کردند که هیچ خطری وجود نداشته است و شیء مورد بحث یک شی خطرناک نبوده است.