فرم مربوط به کمک هزینه انرژی در وب سایت سیمرغ


29.03.2022

فرم مربوط به درخواست کمک هزینه انرژی Prime énergie به هر خانوار به همراه راهنمای فارسی آن بر روی وب سایت انجمن فرهنگی سیمرغ قرار گرفت.
بنا به اعلام قبلی دولت جهت ارائه کمک هزینه عمومی انرژی به هر خانوار این فرم از روز دوشنبه دروب سایتهای رسمی در دسترس قرار گرفت؛ لازم به ذکر است خانوارهایی که قبلا درخواست کمک هزینه زندگی گران Allocation de vie chère را برای صندوق ملی همبستگی FNS ارسال کرده اند نیاز به پر کردن و ارسال فرم کمک هزینه انرژی ندارند و مبلغ تعیین شده برای کمک هزینه انرژی به همراه کمک هزینه زندگی گران برایشان تا آخر سال واریز خواهد شد.
اولویت دریافت کمک هزینه انرژی همچون کمک هزینه زندگی گران به زمان ارسال درخواست بستگی دارد.
آخرین مهلت ارسال درخواست تا ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲ میباشد.
همچنین با مراجعه به وب سایت سیمرغ از طریق لینک زیر میتوانید فرم مربوط به درخواست کمک هزینه انرژی را دریافت کنید. چنانچه برای پر کردن فرم مربوطه نیاز به راهنما یا ترجمه فارسی فرم داشتید میتوانید راهنمای فارسی فرم درخواست کمک هزینه زندگی گران را نیز در لینک مذکور بیابید.
 https://www.simourq.com
در وب سایت SIMOURQ > بخش راهنمای زندگی در لوکزامبورگ > بعد بر روی گزینه خدمات اجتماعی کلیک کنید