انفجار کنترل شده بمب جنگ جهانی دوم در دودلانژ

30.03.2022

انفجار کنترل شده یک بمب جنگ جهانی دوم روز سه شنبه در دودلانگ.
این بمب در یک محل ساختمانی در خیابان شیلر حوالی ساعت 2 بعد از ظهر کشف شد. پلیس گفت که هیچ خطر برای خانه های اطراف وجود ندارد، اما از ساکنان خواسته شد تا در طول عملیات خانه های خود را تخلیه کنند.
جاده بسته شد و واحد خنثی سازی ارتش، بمب را به مکانی باز در نزدیکی محل کشف برد و در حوالی ساعت 4:45 بعد از ظهر در یک انفجار کنترل شده خنثی شد.