افزایش قیمت صورتحساب های پزشکی

30.03.2022

علاوه بر نمایه سازی دستمزدها در 1 آوریل، صندوق ملی بهداشت (CNS) به تازگی افزایش در هزینه آتی مراقبت های پزشکی را اعلام کرده است.
این شاخص فقط منجر به افزایش دستمزد نمی شود. در پاسخ به شاخص بندی دستمزد اعلام شده در 1 آوریل، CNS به تازگی تأیید کرده است که نرخ های مراقبت پزشکی جدید نیز اعمال خواهد شد.
بنابراین، شاخص‌سازی دستمزد باعث تعدیل 2.5 درصدی نرخ‌های قابل اجرا در همان تاریخ می‌شود.
این امر در مورد پزشکان، دندانپزشکان، متخصصان سلامت (پرستاران، فیزیوتراپیست ها، روانپزشکان، ماماها، گفتار درمانگران و متخصصان تغذیه) و همچنین ارائه دهندگان مراقبت های تسکینی صدق می کند.
بر اساس مقیاس قیمت جدید، مشاوره با پزشک عمومی 53.60 یورو در مقایسه با 52.30 یورو قبل از نمایه سازی هزینه خواهد داشت. نرخ مشاوره با دندانپزشک از 36.60 یورو به 37.60 یورو افزایش یافته است.
همه نرخ های جدید را می توان در ستون "تعرفه 2" (Tarif 2) جدول موجود در وب سایت CNS (صفحه 18، سند فقط به زبان فرانسوی موجود است) پیدا کرد.