دولت 34 میلیون یورو برای یارانه خودروهای برقی هزینه کرده است

30.03.2022

فرناند کارتایزرFernand Kartheiser، نماینده پارلمان از حزب اصلاحات دموکراتیک بدیل (ADR) اخیراً یک تحقیق پارلمانی درباره "یارانه یک طرفه دولت به خودروهای برقی" ارائه کرده است.
مقامات دولتی خاطرنشان کردند که اجماع گسترده ای وجود دارد که انتقال انرژی باید تسریع شود و این امر می تواند از طریق "ترکیبی از مشوق های مالی و تعهدات قانونی" محقق شود. اتحادیه اروپا نیز با این نظر موافق است، به همین دلیل است که طرح یارانه لوکزامبورگ در قرارداد سبز اتحادیه اروپا قرار می گیرد.
این تحقیق همچنین توضیح می دهد که OECD از مشوق های لوکزامبورگ برای خودروهای الکتریکی استقبال کرده است. تا پایان سال 2021، 17 کشور اتحادیه اروپا سازوکارهای یارانه ای مشابه را معرفی کرده بودند. علاوه بر این، موردی گزارش نشده است که یک کشور غیرعضو به این عمل اعتراض کرده باشد.
وزیران توضیح داده اند که این کمک مالی اخیراً تا 31 مارس 2024 تمدید شده است و پس از آن مجدداً ارزیابی خواهد شد. از نظر هزینه، دولت تاکنون نزدیک به 34 میلیون یورو پرداخت کرده است. در تحقیق تاکید شده است که این مبلغ شامل سایر وسایل حمل و نقل سبز مانند دوچرخه و وسایل نقلیه هیدروژنی نیز می شود.