به علت تحریم ها 2.5 میلیارد یورو روسیه در لوکزامبورگ مسدود شد

30.03.2022

در مجموع 2.5 میلیارد یورو در لوکزامبورگ در نتیجه تحریم ها علیه روسیه مسدود شده است.
این شامل دارایی های نگهداری شده در حساب های بانکی و اوراق بهادار می شود.
این عدد توسط وزیر دارایی یوریکو باکس در کمیسیون مالی و بودجه در اتاق نمایندگان تایید شد.
همچنین 86 شرکت در فهرست تجارت ملی و 11 نفر نیز در فهرست تحریم اروپا شناسایی شدند.