نرخ ترک تحصیل در لوکزامبورگ به 8.2 درصد افزایش یافت

31.03.2022

پس از دو سال کاهش ارقام، تعداد دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده بار دیگر به سطح سال 2017 افزایش یافته است.
گزارش جدید منتشر شده توسط وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد که تعداد بازمانده های از تحصیل در سال تحصیلی گذشته دوباره افزایش یافته است.
در سال تحصیلی 2021-2020، 1736 دانش آموز ترک تحصیل کردند که 8.2 درصد از جمعیت دانش آموزی را تشکیل می دهد. این رقم با سال 2017-2016 قابل مقایسه است، در آن زمان نیز 1720 دانش آموز زودتر از موعد تحصیل خود را ترک کردند (حدود 8.15 درصد).
در سال 2019-2020 این رقم پس از کاهش اندکی در سال گذشته به 6.92 درصد کاهش یافت.
واژه "Décrochage scolaire" یا ترک تحصیل، به زمانی اطلاق می‌شود که دانش‌آموز در طول یک سال تحصیلی یا در پایان یک سال بدون دریافت مدرک تحصیلی مدرسه را ترک می‌کند.
حدود 23 درصد از افرادی که ترک تحصیل می کنند سال بعد به مدرسه باز می گردند - این تعداد به آرامی در حال افزایش است. در سال 2020/2021، تعداد دانش آموزان بازگشته به 6.31٪ رسید.