به اعتقاد زاویر بتل همبستگی بهایی دارد

31.03.2022

زاویر بتل، نخست وزیر، بعد از ظهر پنجشنبه در مورد تصمیمات سه جانبه این هفته در اتاق نمایندگان سخنرانی کرد.
بتل تاکید کرد که کشور در حال وارد شدن به دوران سخت و نامشخصی است و مسائل جهانی متعددی مانند جنگ در اوکراین بر چشم انداز لوکزامبورگ برای آینده تأثیر می گذارد. اما او افزود که هیچ کس در سرما کنار گذاشته نخواهد شد، با پشتیبانی برای کسانی که بیشتر به آن نیاز دارند.
علیرغم بیش از 40 ساعت گفتگوی اجتماعی در هفته های اخیر، نخست وزیر گفت که متأسف است که اتحادیه OGBL حمایت خود از توافق سه جانبه را که می توانست اهمیت تاریخی پیدا کند، پس گرفته است.
بتل اضافه کرد که قرار بود این توافق بعدازظهر پنجشنبه پس از بیانیه اتاق، همراه با چهار طرف دیگر درگیر در مذاکرات امضا شود.