جریمه 175 یوروی برای پارک در بزرگراه های لوکزامبورگ

05.04.2022

پیشنهاد جدید برای مبارزه با ترافیک در ساعات شلوغی در بزرگراه‌های لوکزامبورگ جریمه‌ای تا 175 یورو برای وسایل نقلیه غیرمتحرک خواهد داشت.
اکثریت مطلق مجلس لوکزامبورگ تصمیم گرفتند که قانون جدیدی را تصویب کنند که به موجب آن ماموران پارکینگ در بزرگراه های کشور در ساعات اوج ترافیک مشغول گشت زنی باشند. هر وسیله نقلیه که در حالت سکون باشد حداکثر 175 یورو جریمه می شود - مگر اینکه شواهد واضحی از تصادف یا نقص فنی وجود داشته باشد - در حالی که برای افرادی که خیلی کند حرکت می کنند (تعریف شده به عنوان سرعت زیر 75٪ سرعت مجاز) جریمه ای به مبلغ 90 یورو صادر می شود. 
این قانون از 31 آوریل اجرایی می شود.