کارگاه آموزشی هنر خوشنویسی فارسی


05.04.2022

هنر خوشنویسی فارسی با استاد اسدالله اسماعیلی
برنامه ای دیگر از همکاری انجمن فرهنگی سیمرغ و موزه ملی تاریخ و هنر لوکزامبورگ
خوشنویسی که از شعر و ادبیات اسطوره ای جدا نیست، برای فرهنگ فارسی اهمیتی به سزا دارد. کشف هنر زیبانویسی ارائه شده توسط استاد اسدالله اسماعیلی، مربی و متخصص خوشنویسی، که تاریخچه و ویژگی های خوشنویسی فارسی را به تصویر می کشد. علاقه مندان و شرکت کنندگان در کارگاه آموزش خوشنویسی فارسی با پیروی از توصیه های استاد قادر به نوشتن متون و خلق آثار یادگاری بصورت شخصی خواهند بود.

یکشنبه ۱۷ آوریل ۲۰۲۲
از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

شنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۲
از ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۶:۰۰

مکان : MNHA, Marché-aux-Poissons, L-2345 Luxembourg

هزینه مشارکت : 25 یورو

جهت شرکت در این کارگاه آموزشی ثبت نام اجباریست:
رزرو از طریق ایمیل: servicedespublics@mnha.etat.lu
رزرو تلفنی: 479330214 یا 479330414