لوکزامبورگ هیچ مبنای قانونی برای ممنوعیت نمادها ندارد

06.04.2022

وزیر امور خارجه اوکراین از دیگر کشورها خواسته است که علامت "Z" را که روسیه برای نشان دادن حمایت از جنگ استفاده می کند، ممنوع کنند.
سایر کشورهای اروپایی قبلاً به این درخواست واکنش نشان داده اند. جمهوری چک "Z" را با صلیب شکسته یکی دانسته است، لتونی آن را ممنوع کرده است و در آلمان نشان دادن "Z" یک جرم کیفری است.
وزیر دادگستری لوکزامبورگ سام تانسون گفت که یک نماد به خودی خود نمی تواند در لوکزامبورگ ممنوع شود و توضیح داد که این نماد در چارچوب جرم در نظر گرفته می شود. او افزود که همین اصل در مورد گفتار و اعمال نیز صدق می کند. لوکزامبورگ تاکنون نمادهای ممنوعه ندارد.
اما این بدان معنا نیست که می توان از آنها به صورت دلخواه استفاده کرد. تحریک نفرت یک جرم کیفری است و این می تواند در مورد استفاده از نمادها نیز صدق کند. یک دادگاه تصمیم می گیرد که آیا استفاده از یک علامت در یک مورد خاص جرم است یا خیر.
به همین ترتیب، بی اهمیت جلوه دادن جنایات جنگی یا تجاوز نظامی، پس از اثبات صریح آنها در دادگاه، نیز جرم است. هنگامی که دادگاه کیفری بین المللی به این نتیجه برسد که جنایات جنگی در اوکراین انجام شده است، انکار این جنایات نیز مجازات دارد.
اما این روند در حال حاضر ادامه دارد و به این زودی به نتیجه نمی رسد.