آزمون شکار فرانسوی دیگر به رسمیت شناخته نمی شود

06.04.2022

دانش نظری و عملی آزمون شکار فرانسه دیگر پاسخگوی الزامات بنلوکس نیست.
این بدان معناست که آزمون شکار فرانسوی دیگر در کشورهای بنلوکس به رسمیت شناخته نمی شود. وزارت محیط زیست اعلام کرده است که لوکزامبورگ این تغییر را بلافاصله اجرا خواهد کرد. افرادی که قبل از 31 مارس 2022 در این آزمون شرکت کرده‌اند، می‌توانند درخواست خود را برای گرفتن مجوز شکار لوگزامبورگ را ارسال کنند. برای کسانی که قبلاً مجوز شکار دارند هیچ تغییری وجود نخواهد داشت، اما کسانی که قصد شرکت در آزمون را دارند باید بداننند این آزمون در لوکزامبورگ دیگر فاقد اعتبار است.