متئولوکس برای پنجشنبه هشدار زرد صادر می کند

06.04.2022

لوکزامبورگ برای روز پنجشنبه در معرض هشدار زرد قرار خواهد گرفت، زیرا متئولوکس بادهای شدید در طول روز را پیش بینی می کند.
سازمان هواشناسی ملی لوکزامبورگ برای روز پنجشنبه هشدار زردی صادر کرده است که از ساعت 8 صبح تا 11 شب معتبر است. متئولوکس بادهای شدید "طوفانی" با تندبادهایی تا 90 کیلومتر در ساعت را پیش بینی می کند.
بنابراین به رانندگان توصیه می شود در روز پنجشنبه در جاده ها احتیاط ویژه ای داشته باشند.
در یک نکته مثبت تر، انتظار می رود دما هوا افزایش یابد. متئولوکس بین 6 تا 8 درجه سانتی گراد در صبح و بین 7 تا 9 درجه سانتی گراد در بعد از ظهر پیش بینی می کند.