اخطار : ایمیل های کلاهبرداری از طرف انجمن خیریه کمک به زنان

07.04.2022

هکرها و کلاهبرداران اینترنتی انجمن "Femmes en Détresse" را هدف قرار داده اند و ایمیل های فیشینگ را برای مردم  ارسال می کنند که ادعا می شود از طرف سازمان خیریه کمک به زنان است.
انجمن "Femmes en Détresse" به گیرندگان توصیه می کنند که روی هیچ پیوندی در ایمیل ها کلیک نکنند. این خیریه تایید کرده است که ایمیل ها توسط این سازمان ارسال نشده است.