افزایش خشونت علیه پلیس و میزان رشد جرم و جنایت در لوکزامبورگ

07.04.2022

بر اساس گزارش جدید پلیس، تعداد تخلفات در لوکزامبورگ طی پنج سال گذشته افزایش یافته است.
هانری کاکس، وزیر پلیس، نگرانی‌های را که در مورد برخی از تحولات که در این گزارش آشکار شد، برجسته کرد:
"تعداد جرائم تهاجمی و خشونت آمیز افزایش یافته است. من فکر می کنم که خشونت علیه افسران پلیس قطعا در سال های اخیر افزایش یافته است و ما همچنین شاهد پدیده ای جدید به نام تف کردن به سمت افسران پلیس هستیم."
کاکس اضافه کرد که این پرخاشگری فقط محدود به اعمال حضوری نیست، زیرا افزایش پرخاشگری در رسانه های اجتماعی نیز مشاهده شده است، به ویژه در زمینه همه گیر.
با این حال، او گفت که دولت قوانین مربوط به خشونت علیه پلیس را اصلاح کرده و مجازات‌ها جدیدی را مطابق با آن تنظیم کرده است.
افزایش جرائم دیگری در این آمار با نام «سرقت وسیله نقلیه» مشاهده شد که بیشتر آن مربوط به دوچرخه است.