توافق برای بازگشایی دوباره بخش زایمان بیمارستان شمال

08.04.2022

پالت لنرت وزیر بهداشت و کلود هاگن وزیر امنیت اجتماعی در بیانیه‌ای که عصر پنجشنبه منتشر شد، اعلام کردند که توافقی برای بازگشایی کلینیک زایمان در اتلبروک، پس از بسته شدن موقت  به دلیل کمبود کارکنان، حاصل شده است.
به گفته وزرا، همه طرف‌های درگیر، یعنی انجمن متخصصان بیهوشی، انجمن متخصصان زنان و متخصصان اطفال شاغل در Centre Hospitalier du Nord (CHdN) موافق با بازگشایی این بخش هستند .
مدیریت و کادر پزشکی بیمارستان اتلبروک اعلام کرده اند که قصد دارند "در اسرع وقت" کلینیک زایمان را بازگشایی کنند.
 مدیر کل CHdN تخمین می زند که اگر کلینیک زایمان در Ettelbruck به مدت سه تا چهار هفته بسته بماند، بین 60 تا 70 تولد باید به بیمارستان های دیگر منتقل شوند.
دکتر ویرتگن همچنین توضیح داد که دو نفر از چهار پزشک اطفال که در کلینیک زایمان در اتلبرک کار می‌کنند، به دلیل شرایطی که خارج از کنترل آنها بود، "در یک اطلاعیه بسیار کوتاه" محل ماموریت خود را ترک کردند. به گفته دکتر ویرتگن، این اساسا به وضعیت فعلی منجر شد.