قیمت سوخت تا 13 آوریل 7.5 سنت کاهش می یابد

08.04.2022

شورای دولتی کاهش قیمت سوخت را 7.5 سنت در هر لیتر تصویب کرد. این اقدام از 13 آوریل اجرایی می شود.
آیین نامه مربوط به عوارض غیر مستقیم نفت نیز اصلاح شد. این اقدامات بخشی از «بسته همبستگی» (Solidaritéitspak) است و هم دیزل و هم بنزین را پوشش می‌دهد.
این اقدام تا پایان جولای و برای نفت گرمایش تا پایان سال جاری به قوت خود باقی خواهد ماند.
در 13 آوریل، پمپ بنزین ها در سراسر کشور بلافاصله به قیمت های جدید تغییر می کنند.
مجلس نمایندگان همچنان باید این اقدام را برای گازوئیلی که برای مقاصد تجاری یا صنعتی استفاده می شود و همچنین نفت گرمایشی تصویب کند.