اعتراض تعطیلی دفاتر پست

08.04.2022

انجمن مصرف کنندگان لوکزامبورگ (ULC) بسته شدن دفاتر پست را یک "سیاست ضد اجتماعی و سود جویانه" می داند که نه تنها افراد مسن بلکه همه را تحت تاثیر قرار می دهد.
در نامه ای به فرانتس فایو، وزیر اقتصاد، ULC این اقدام را به شدت مورد انتقاد قرار داد و تاکید کرد که این اقدام "ارتباطات اجتماعی را کاهش می دهد" و "زندگی روستاهای کوچک را از بین می برد".
انجمن ULC از وزیر می خواهد که در تصمیم POST لوکزامبورگ مداخله کند، زیرا این شرکت کاملاً متعلق به دولت است. انجمن همچنین  انتقاد می کند که تنها هدف از اقدامات افزایش سود است. POST در سال های اخیر شعبه های متعددی را تعطیل کرده است.