یک مورد روسوفوبیا در لوکزامبورگ

08.04.2022

از زمان تجاوز روسیه به اوکراین تاکنون دادگاه های لوکزامبورگ و دیکیرش از یک مورد روسوفوبیا مطلع شده اند. روس‌هراسی به طیف متنوعی از احساسات منفی، بیزاری، ترس و تمسخر روسها، روسیه و فرهنگ روسیه گفته می‌شود.
دولت به محکوم کردن همه اشکال تنفر و تبعیض ادامه می دهد. افراد آسیب دیده می توانند به CET، مرکز رفتار برابر، هر نوع تبعیض یا ن/زاد پرستی را گزارش دهند.
وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال پارلمانی CSV گفت که یک لوکزامبورگی در حال حاضر هنوز در اوکراین است و مایل است در آنجا بماند. اما بقیه قبلاً  اکراین را ترک کرده اند.
تا آنجا که به روسیه مربوط می شود، طبق ثبت ملی، 31 لوکزامبورگی آدرس دائمی در روسیه دارند. هفت نفر از آنها از طریق پلتفرم "لوکزامبورگ های خارج از کشور" ثبت نام کرده اند، اما از آنجایی که اجباری نیست، وزارتخانه نمی تواند 100٪ مطمئن باشد که واقعاً چند نفر از لوکزامبورگی ها در روسیه زندگی میکنند.