نرخ تورم سالانه 6.1 درصد در ماه مارس

08.04.2022

طبق گزارش Statec، نرخ تورم سالانه در ماه مارس 6.1 درصد بود که کمی کمتر از ماه قبل (6.6 درصد در فوریه) و میانگین منطقه یورو بود.
از سوی دیگر، به وضوح بالاتر از 2 درصد نسبت به بانک مرکزی اروپا است.
به ویژه افزایش قابل توجهی در قیمت انرژی در ماه گذشته احساس شد. قیمت گازوئیل در ماه مارس نسبت به فوریه 15.4 درصد و بنزن 9.2 درصد و مازوت 22.1 درصد افزایش یافت. 
قیمت مواد غذایی نیز همچنان در حال افزایش است و در ماه مارس نسبت به فوریه 1.2 درصد افزایش داشته است. پاستا و کوسکوس 4.5 درصد و گوشت 2.1 گرانتر شدند. از سوی دیگر، سبزیجات تازه 3 درصد کاهش یافته است. در مقایسه با مارس 2021، در کل 4 درصد افزایش در مواد غذایی وجود داشت.