کدام یک بهتر است؟ REVIS یا دستمزد کاری؟

08.04.2022

حداقل کمک اجتماعی REVIS کمک هزینه اجتماعی است که جایگزین حداقل درآمد تضمین شده (یا همان RMG سابق) در سال 2019 شد.
از نظر مالی، دریافت REVIS آسان تر از رفتن به محل کار است. بحث‌هایی در مورد سیستم حمایتی ارائه شده توسط دولت وجود دارد: افرادی که REVIS دریافت می‌کنند از آنقدر حمایت مالی برخوردار هستند که این درآمد چندان با حداقل دستمزد فاصله ندارد. در نتیجه، تعدادی از افراد بر این باورند که کار کردن 40 ساعت کاری در هفته دیگر برای آن تفاوت مالی ناچیز ارزشی ندارد.
در مواجهه با این ادعاها، ما برای حصول اطمینان بر اساس یک مطالعه موردی ،محاسباتی انجام شد تا بررسی کنیم که کدام سودمندتر است؟ REVIS یا دستمزد کاری؟
مطالعه انجام شده بر اساس سه سناریو مختلف است که درآمد و حمایت مالی را در نظر می گیرد.
مزایای مسکن عمدا حذف شده است. همین امر در مورد هزینه‌های سفر، از جمله هزینه‌های سوخت نیز صدق می‌کند، زیرا این هزینه‌ها بسته به خودرو، ترافیک و مسافت بسیار متفاوت است. نمایه سازیه حقوق در آوریل 2022 نیز تحت تأثیر قرار گرفته است، اما در این محاسبه لحاظ نشده است.
به عنوان مثال، ما در مورد آریا صحبت می کنیم که در لوکزامبورگ زندگی می کند. این جوان 27 ساله قبلاً هرگز کار نکرده است و در آپارتمانی که متعلق به والدینش است به صورت رایگان زندگی می کند.
 
سناریوی 1: آریا کار می کند و حداقل دستمزد کاری را دریافت می کند
در این مورد، حداکثر 2256.95 یورو در ماه درآمد ناخالص دارد. دراین سناریو درآمد خالص 1997.55 یورو است. او به دلیل درآمد کم از حمایت مالی برخوردار است. در اصل آریا می تواند کمک هزینه زندگی و کمک هزینه همبستگی را مطالبه کند. علاوه بر این،  آریا کمک هزینه انرژی اخیرا اعلام شده را نیز دریافت می کند.

محاسبه به شرح زیر است:
حداقل دستمزد : 23970.6 یورو در سال (خالص)
کمک هزینه زندگی : 1652 یورو در سال
کمک هزینه انرژی: 200 یورو در سال
کمک هزینه همبستگی: 345 یورو در سال
این درآمد سالانه 26167.6 یورو خالص است که معادل 2180.63 یورو در ماه است. میزان کمک هزینه همبستگی با توجه به شهرداری محل سکونت متفاوت است.
*** حق بازنشستگی نیز پرداخت میشود
  
سناریوی 2: آریا کار می کند و حداقل دستمزد حرفه ای را دریافت می کند
در این مورد، حداکثر 2708.35 یورو در ماه درآمد ناخالص دارد و در این مورد درآمد خالص 2286.58 یورو است. با حداقل دستمزد حرفه ای، آریا در حال حاضر بیش از حد برای دریافت کمک هزینه زندگی درآمد دارد و همچنین حق دریافت کمک هزینه همبستگی را ندارد. برای کمک هزینه انرژی جدید، سقف درآمد افزایش یافته است، بنابراین می تواند این پاداش را دریافت کند.

محاسبه به شرح زیر است:
حداقل دستمزد حرفه ای: 27438.96 یورو در سال (خالص)
پاداش انرژی: 200 یورو در سال
این درآمد سالانه 27638.96 یورو خالص است که معادل 2303.25 یورو در ماه است.
*** حق بازنشستگی نیز پرداخت میشود
  
سناریو 3: آریا کار نمیکند و از کمک اجتماعی REVIS بهره می برد
از آنجایی که آریا به تنهایی زندگی می کند، حق دریافت یک REVIS به مبلغ 1583.6 یورو را دارد. REVIS مشمول مالیات نیست. فقط سهم بیمه سلامت و مراقبت از REVIS کسر می شود. این مبلغ 58.61 یورو است. این بدان معناست که صندوق همبستگی ملی به او حدود 1525 یورو در ماه پرداخت می کند. علاوه بر این، آریا می تواند برای دریافت یارانه اقدام کند.

محاسبه به شرح زیر است:
حداقل کمک اجتماعی: 18300 یورو در سال
کمک هزینه زندگی: 1652 یورو در سال
کمک هزینه انرژی: 200 یورو در سال
کمک هزینه همبستگی: 345 یورو در سال
این درآمد سالانه 20497 یورو است که معادل 1708.08 یورو در ماه است.
*** حق بازنشستگی پرداخت نمیشود
 
نتیجه: آریا از رفتن به سر کار سود می برد
درست است که REVIS به شما این امکان را می دهد که از تعدادزیادی از یارانه ها استفاده کنید و با عدم نیاز به رفت و آمد به محل کار از قیمت های بالای سوخت فرار کنید. اما با رفتن به سر کار، حتی اگر فقط حداقل دستمزد اجتماعی را دریافت کنید، درآمد اضافی زیادی دارید. باید اضافه کرد که حتی با حداقل دستمزد شما مستحق دریافت یارانه های خاصی هستید و این موضوع در مورد حداقل دستمزد حرفه ای نیز صادق است.
 
درمثال آریا، شما این را دریافت می کنید:
سناریو سه: حداقل کمک اجتماعی: 1708.08 یورو در ماه
سناریو یک: حداقل دستمزد کاری: 2180.63 یورو در ماه (خالص)
سناریو دو: حداقل دستمزد حرفه ای: 2303.25 یورو در ماه (خالص)
بنابراین اگر آریا برای حداقل دستمزد کاری به جای دریافت REVIS سر کار برود، ماهانه 470 یورو بودجه اضافی دارد و با حداقل دستمزد حرفه ای تقریباً 600 یورو اضافی دارد.
 
به خاطر بسپارید REVIS به این معنا نیست که باید در خانه بمانید و کاری انجام ندهید
افرادی که REVIS دریافت می کنند باید با ONIS، اداره ملی ادغام اجتماعی، همکاری کنند و از یک برنامه فعال سازی ONIS پیروی کنند. بنابراین، فردی که REVIS دریافت می کند، متعهد به شرکت در فعالیت ها، کارهای اجتماعی، دوره ها و آموزش های بیشتر است. اگر برای مدت محدودی در خدمات اجتماعی شرکت کنند، از حمایت مالی اضافی که بر اساس حداقل دستمزد اجتماعی محاسبه می شود، برخوردار خواهند بود. هدف از این اقدامات، آماده سازی دریافت کنندگان REVIS برای بازار کار و ارتقای مشارکت در بازار است. وقتی آماده ورود به بازار کار شدند به ADEM منتقل می شوند.
دریافت‌کنندگان REVIS که در اقدامات فعال‌سازی شرکت نمی‌کنند باید منتظر تحریم‌های تدریجی باشند. ابتدا یک اخطار کتبی دریافت می کنند، سپس مبلغ REVIS آنها 20 درصد به مدت سه ماه کاهش می یابد و در سومین تخلف، REVIS آنها برای سه ماه کامل قطع می شود و در صورت تخلف و سرپیچی باید کل کمک دریافتی را بازپرداخت کنند.

گیرندگان REVIS در سه مورد از طرح ONIS معاف هستند:
- اگر فرزندی را تربیت می کنند که بابت آن کمک هزینه فرزند دریافت می کنند، بدون اینکه هیچ کمکی برای مراقبت از کودک داشته باشند
- اگر آنها به عنوان یک پرستار مسئول مراقبت یکی از اعضای خانواده باشند
- اگر  در حال اتمام تحصیلات متوسطه خود باشند.
باید اضافه کرد که در برخی موارد ذینفع REVIS ممکن است مجبور به بازپرداخت مبالغ دریافتی شود. مثلاً اگر ذینفع  در بخت آزمایی برنده شود یا ارثی به او برسد، یا از فروش املاک سهمی ببرد.