لغو مجوز قایق تفریحی الیگارشی در لوکزامبورگ

11.04.2022

به گفته مقامات مالت، این قایق تفریحی لوکس به نام «راهیل» متعلق به آرکادی روتنبرگ Arkadi Rotenberg الیگارش روسی است. با توجه به تحریم های اتحادیه اروپا علیه روتنبرگ از سال 2014 ، این قایق تفریحی تا سپتامبر 2020 در مالت ثبت شده بود اما از ژوئیه 2021 در لوکزامبورگ ثبت و مجوز عبور و مرور گرفت و با پرچم لوکزامبورگ دریانوردی کرده است.
رابرت بیور، رئیس کمیسیون امور دریایی لوکزامبورگ، به SWR تایید کرد که این کشتی دیگر اجازه ندارد با پرچم لوکزامبورگ حرکت کند.
طبق اسناد رسمی، این قایق تفریحی متعلق به یک شرکت مستقر در جزایر ویرجین است. مقامات مالت اعلام کرده اند که مالک در واقع دوست دوران کودکی رئیس جمهور پوتین است، ادعای که وکلای مالک مربوطه قاطعانه آن را رد می کنند.