مسکن همچنان موضوع شماره یک برای مردم لوکزامبورگ

11.04.2022

جدیدترین نظرسنجی Eurobarometer در مورد افکار عمومی در لوکزامبورگ نشان می دهد که  بیشترین نگرانی را در مورد مسکن و پس از آن تورم و تغییرات آب و هوایی دارند.
بر اساس آخرین نظرسنجی یوروبارومتر در مورد افکار عمومی در لوکزامبورگ، دو بزرگ ترین نگرانی برای جمعیت دوک بزرگ، مسکن و تورم است. تغییرات آب و هوایی سومین موضوع نگران کننده در نظر گرفته می شود.
لازم به ذکر است که در این مرحله مصاحبه های نهایی این نظرسنجی 9 روز قبل از حمله روسیه به اوکراین انجام شده است که به این معنی است که درگیری نظامی و پیامدهای آن وارد گزارش نشده است.
تامی کلاین از TNS-Ilres نتایج این نظرسنجی را بررسی کرد و اظهار داشت که سطح اعتماد عمومی در اتحادیه اروپا کاهش یافته است. 43 درصد از مردم به اتحادیه ابراز اطمینان کردند که ممکن است به مدیریت فردگرایانه بیماری همه گیر توسط کشورهای عضو آن مربوط باشد.
با این وجود، این نظرسنجی همچنین نشان داد که لوکزامبورگی ها پشتیبان ارزش‌هایی اتحادیه اروپا هستند و معتقدند که منافع دوک بزرگ به خوبی نشان داده می‌شود.