گزارش اخیر در مورد جمعیت لوکزامبورگ

11.04.2022

گزارش اخیر موسسه ملی آمار و مطالعات اقتصادی (STATEC) در مورد رشد جمعیت نشان می دهد که پس از کاهش جمعیت در سال 2020، جمعیت لوکزامبورگ سال گذشته بیش از 10000 نفر افزایش یافت.
در اول ژانویه 2022، 645397 نفر در لوکزامبورگ زندگی می کردند. این بدان معناست که رشد جمعیت نسبت به اول ژانویه سال قبل 1.7 درصد بوده است، همان نرخی که قبل از همه‌گیری وجود داشت. 25335 نفر در سال گذشته به قلمرو دوک بزرگ نقل مکان کردند که اکثریت آنها اتباع فرانسوی (12.8٪) و پس از آن اتباع ایتالیا (9.6٪) و اتباع پرتغالی (8.9٪) بودند.
در همین مدت، 15959 نفر از جمله 3063 لوکزامبورگی، 3055 تبعه پرتغالی و 2394 تبعه فرانسوی کشور را ترک کردند.
اتباع لوکزامبورگی با 52.9 درصد، اکثریت اندکی در جمعیت این کشور را تشکیل می دهند. بزرگترین جامعه اتباع خارجی پرتغالی (14.5%)، پس از آن جامعه فرانسوی (7.6%) و ایتالیایی (3.7%) هستند.