ارسال پیام های هشدار آزمایشی از طرف دولت

02.05.2022

وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و دفتر کمیساریای عالی حفاظت ملی روز جمعه بعد از ظهر اعلام کردند که دولت سیستم هشدار پیامک خود را در روز دوشنبه، 2 می، آزمایش خواهد کرد.
بنابراین مردم می توانند انتظار دریافت پیام هشداری با متن زیر را داشته باشند: "LU-ALERT / ALERTE TEST / NO ACTION REQUIRED / AUCUNE ACTION REQUISE / KEINE HANDLUNG ERFORDERLICH / INFOS: MINT.PUBLIC.LU." آژیرها نیز در ظهر فعال خواهند شد، آزمایشی که معمولاً هر دوشنبه اول ماه انجام می شود.
هدف از این تمرین بررسی این است که آیا همه کانال‌های هشدار به درستی کار می‌کنند و اطمینان حاصل کند که همه ساکنان در مواقع اضطراری از بلایای احتمالی باخبر می شوند. دولت همچنین برنامه‌ریزی می‌کند تا به طور منظم این آزمایش‌ها را انجام دهد تا کشور را برای بلایای احتمالی با منشاء طبیعی یا صنعتی آماده کند.