راه اندازی یک پلت فرم جدید رایگان برای زبان آموزان لوگزامبورگی در سراسر جهان

12.05.2022

متقاضیان دوره های آموزشی لوگزامبورگی طی ده سال گذشته به طور پیوسته در حال افزایش بوده است. اکنون موسسه ملی زبان لوکزامبورگ INL در حال راه اندازی یک پلت فرم یادگیری جدید است.
فرصت های شغلی جدید، به دست آوردن ملیت لوگزامبورگ یا صرفاً برای ادغام بهتر در زندگی روزمره - دلایل مختلفی برای یادگیری زبان وجود دارد. تعداد متقاضیان در دوره های INL در دهه گذشته بیش از دو برابر شده است، از 2614 نفر در سال 2011-2012 به 5681 نفر در سال تحصیلی جاری رسیده است.

پلتفرم جدیدی که در پاییز راه اندازی می شود
پلتفرم جدید "Lëtzebuergesch léieren online"،  توسط INL، قرار است برای سال تحصیلی جدید راه اندازی شود. این برنامه به چندین زبان، به ویژه انگلیسی، در دسترس است و هدف آن این است که آموزش زبان لوگزامبورگی را به صورت رایگان برای هر کسی در این سیاره در دسترس قرار دهد.
ماژول های A1 و A2 در ابتدا ارائه خواهند شد که سپس به تدریج گسترش خواهند یافت. این پلتفرم زاویه یادگیری رسمی (واژگان، دستور زبان، تلفظ و غیره) و غیررسمی (اخبار، زندگی فرهنگی...) را ارائه می دهد. ماژول های تخصصی در موضوعات آکادمیک و حرفه ای نیز بعدا اضافه می شود.