جمعیت لوکزامبورگ در سال گذشته 10500 نفر افزایش یافت

12.05.2022

به گفته STATEC، اگرچه رشد جمعیتی در سال 2020 اندکی متوقف شد، اما این اعداد یک بار دیگر نسبت به ارقام قبل از همه گیری افزایش یافته است.
در سال 2021، جمعیت دوک اعظم 10667 نفر افزایش یافت و کل جمعیت را به حدود 645400 نفر رساند. بر اساس گزارش STATEC که روز پنجشنبه منتشر شد، این افزایش عمدتا ناشی از مهاجرت بوده است.
حدود 25300 نفر در سال گذشته به لوکزامبورگ نقل مکان کردند، در حالی که تقریبا 16000 نفر در همین حین خاک لوکزامبورگ را ترک کردند، به این معنی که رشد متوسط به ​​حدود 9300 رسید.
طبق آمار، 325000 مرد  و 320300 زن در دوکنشین اعظم زندگی میکنند. سال گذشته 6690 نوزاد به دنیا آمدند و 4489 نفر فوت کردند. میانگین عمر مردان در لوکزامبورگ 80.3 سال است در حالی که زنان تا 84.8 سال عمر می کنند.
در سال 2021، عروسی ها تقریباً بالاتر از تعداد طلاق بودند. 1945 ازدواج در مقایسه با 1400 طلاق قطعی برگزار شد.