Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

وضعیت پایدار در بیمارستان ها علیرغم افزایش 46 درصدی آلودگی ها

17.06.2022

بر اساس گزارش هفتگی منتشر شده از سوی وزارت بهداشت لوکزامبورگ، طی هفته 6 تا 12 ژوئن، موارد ابتلا به ویروس کرونا در لوکزامبورگ 46 درصد افزایش یافته است.
نزدیک به 9300 آزمایش PCR هفته گذشته در دوکنشین بزرگ انجام شد و 2824 مورد مثبت در مقایسه با 1934 مورد هفته قبل شناسایی شد.
نرخ بروز در هر 100000 نفر در طی 7 روز از 300 به 438 افزایش یافته است.
به تناسب، کانتون‌های گرونماخر و رمیش به‌ویژه تحت تأثیر افزایش مجدد موارد جدید قرار گرفته‌اند. به طور کلی، حضور ویروس در فاضلاب تصفیه خانه ها کمی بیشتر مشخص می شود.
میانگین سنی افرادی که آزمایش آنها مثبت بوده 39.4 سال است. بیشترین افزایش در بین 0-14 سال مشاهده می شود.
طی هفته 6 تا 12 ژوئن، یک مورد مرگ ناشی از کووید به ثبت رسید. مردی 82 ساله بود. 78 نفر هفته گذشته اولین دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و 6000 دوز Novavax به لوکزامبورگ تحویل داده شد.