Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

برای اولین بار برگزاری مسابقات قهرمانی مهارت های اروپایی در لوکزامبورگ

17.06.2022

برای اولین بار در تاریخ خود، مسابقات قهرمانی مهارت های اروپایی در دو مکان مختلف برگزار می شود: دوسلدورف در آلمان و در لوکزامبورگ در 5 سال آینده.
بزرگ‌ترین رویداد در اروپا که صدهای نابغه جوان را از همه حرفه‌ها گرد هم می‌آورد، توسط دو کشور به طور همزمان برگزار می‌شود.
حدود 150000 بازدید کننده و 800 متخصص جوان در سپتامبر 2027 در دوسلدورف پیش بینی می شود. برخی از پروژه های نوآورانه نیز قبل از این رویداد در لوکزامبورگ و با همکاری آلمان ارائه خواهند شد.
پس از ارائه درخواست مشترک توسط WorldSkills Germany و WorldSkills Luxembourg، کشورهای عضو کنفدراسیون به اتفاق آرا به پروژه مشترک بین آلمان و لوکزامبورگ رای مثبت دادند.