Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

طومار تمدید مرخصی والدین به آستانه 4500 امضا رسید

20.06.2022

طومار شماره 2332 با درخواست تمدید مرخصی والدین از 6 به 9 ماه تاکنون بیش از 4900 امضا جمع آوری کرده است.
بنابراین علیرغم 11 روز باقی مانده به امضای شما در صورت علاقه و حمایت، از آستانه 4500 امضای لازم برای بحث عمومی در اتاق نمایندگان تا حد زیادی فراتر رفته است.
میشل سنینگر نگارنده طومار امیدوار است که مدت مرخصی والدین از 6 به 9 ماه افزایش یابد، به ویژه تا والدین این امکان را داشته باشند که فرزند خود را تا رسیدن به اولین سالگرد تولدش در خانه نگه دارند.
در سوئد مدت مرخصی والدین 16 ماه است، در آلمان حتی می توان تا 3 سال درخواست کرد.
در شرایطی که بسیاری از والدین به سختی می توانند تعادلی بین کار و خانواده با یک فرزند خردسال پیدا کنند، تمدید مرخصی والدین نه تنها برای آنها تسکین بزرگی خواهد بود، بلکه برای فرزندان نیز غنی خواهد بود. از آنجایی که مرخصی والدین اختیاری است، تنها خانواده هایی که می خواهند فرزند خود را به مدت یک سال در خانه نگه دارند، باید از آن استفاده کنند.