Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

تورم همچنان یک نگرانی است

21.06.2022

بر اساس آخرین گزارش اقتصادی Statec، در ماه‌های اخیر، تورم در منطقه یورو به افزایش خود ادامه داده است و اکنون در سطحی قابل مقایسه با ایالات متحده قرار دارد.
در لوکزامبورگ ، استاتک پیش بینی های خود را در مورد تورم حدود 6 درصد برای سال 2022 و 2.3 درصد برای سال 2023 حفظ می کند، مشروط بر اینکه جنگ در اوکراین ادامه پیدا نکند و عرضه انرژی تحت تأثیر اقدامات جدی تر قرار نگیرد. بنابراین در سطح اروپا، لوکزامبورگ یکی از کشورهایی خواهد بود که کمترین تأثیر را از افزایش قیمت ها متحمل می شود.