Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

روز 23 ژوئن آیا جشن ملی است یا تولد دوک اعظم ؟

22.06.2022

بدون ماسک کووید و "همه با هم"، همانطور که دوک بزرگ هنری یک سال پیش امیدوار بود، روز ملی در 23 ژوئن 2022 جشن گرفته شود. تاریخ سالگردی که تنها برای 60 سال بدون تغییر باقی مانده است و محبوب ترین جشن لوکزامبورگی ها میباشد.
در 23 ژوئن، لوکزامبورگ سالگرد استقلال ملی خود را جشن می گیرد و از دوک اعظم رئیس دولت تجلیل می شود. اما جالب است که بدانیم  دوک بزرگ فعلی هنری نه در 23 ژوئن، بلکه در 16 آوریل 1955 به دنیا آمده است! او کمی بیش از دو ماه پیش تولد 67 سالگی خود را جشن گرفت.
میشل پاولی، پروفسور بازنشسته در تاریخ فراملی لوکزامبورگ و نویسنده کتاب «Histoire du Luxemburg»، اطمینان می‌دهد که آنچه که ما اکنون معمولاً آن را «روز ملی» می‌نامیم، همیشه «جشن تولد حاکم» بوده است.
با نگاهی دقیق به تاریخ سلطنت لوکزامبورگ، مشخص می شود که در واقع هیچ حاکمیتی در 23 ژوئن متولد نشده است! اما دوشس بزرگ شارلوت، مادربزرگ هانری، در 23 ژانویه به دنیا آمد. 23 ژانویه 1896. جشن ملی در این تاریخ، در اوایل زمستان، به مدت 42 سال جشن گرفته شد.
و در سال 1962، "به دلایل اقلیمی بود که این جشن به 23 ژوئن منتقل شد و از آن رمان به روز ملی لوکزامبورگ نامگذاری شد، و از آنجایی که دوک های بعدی ژان و پسرش هنری به این رخداد دست نزدند، لوکزامبورگ 60 سالگی استقلال خود را در 23 ژوئن جشن می گیرد.
در سال 1947 بود که روز ملی به طور رسمی در لوکزامبورگ تعطیل رسمی شد!

آرزوی دوک بزرگ محقق می شود
دوک بزرگ هنری در طول سخنرانی خود در روز یادبود همبستگی ملی در سال گذشته،  از کووید-19 صحبت کرد که "جهان ما را به شکلی اساسی تغییر داده است" و بر این واقعیت تأکید کرد که "ملت همبستگی، انعطاف پذیری و صبر را نشان داده است. به نفع مشترک».
به یاد بیش از 800 نفری که در آن زمان بر اثر کووید در لوکزامبورگ جان باختند، یک دقیقه سکوت برقرار شد. با این حال، حاکم امید به دیدن روزهای بهتر و مهمتر از همه جشن گرفتن "همه با هم" را حفظ کرده بود. کووید هنوز در لوکزامبورگ (که در حال نزدیک شدن به مرز 1100 مرگ است) به طور کامل فراموش نشده است، اما روز ملی، برای اولین بار در دو سال گذشته، دوباره یک تعطیلات محبوب خواهد بود.