Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

نقش دین در لوکزامبورگ در حال کم رنگ شدن است

22.06.2022

یک نظرسنجی در مورد اعتقادات در لوکزامبورگ برای انجمن اومانیست ها، آتئیست ها و اگنوستیک ها (AHA) انجام گرفته است.
کمتر از نیمی از ساکنان دوک بزرگ خود را مذهبی می دانند، این چیزی است که از نظرسنجی انجام شده توسط TNS Ilres برای AHA بدست می آید. صرف نظر از این، 60 درصد ساکنان به مذهب کاتولیک تعلق دارند.  23 درصد می گویند که در گذشته به یک دین تعلق داشتند، اما دیگر نه.
تنها 35 درصد از پاسخ دهندگان، مذهب را برای جامعه لوکزامبورگ مهم می دانند. با این حال، تعدادی رویداد، تعطیلات یا مراسم مذهبی وجود دارد که هنوز برای اکثریت مردم معنای مهمی دارد: مراسم مذهبی به مناسبت مرگ برای 70٪ ساکنان، کریسمس برای 61٪ و برای 50٪، غسل تعمید، ازدواج و تولد.
در خارج از این روزها، کسانی که خود را مذهبی می دانند، روز های دیگر معنایی ندارند. 
همچنین بسیاری از کاتولیک ها را می بینیم که به آموزه های اساسی کلیسای کاتولیک متقاعد نشده اند و دیگر به آن اعتقاد ندارند. اما خود را بی دین نمی نامند.
به عنوان مثال، این نظرسنجی نشان می‌دهد که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که مورد سوال قرار گرفته‌اند با پیشگیری از بارداری، حق اتانازی، حق سقط جنین و ازدواج سفید برای همه مخالف هستند.