Luxembourg
Che Khabar ?
SIMOURQ asbl Donation 

+352 691 23 49 49

هیچ کنترل فاصله خاصی هنگام عبور از دوچرخه وجود ندارد

22.06.2022

به گفته وزیر پلیس، برآورد تعداد تصادفات ثبت نشده دشوار است. فرناند کوکس به یک سوال پارلمانی از نماینده مجلس Sven Clement (از حزب دزدان دریایی) پاسخ داد.
وزیر پلیس در پاسخ خود خاطرنشان کرد که در شش ماه گذشته هیچ راننده ای پس از سبقت گرفتن از دوچرخه سوار جریمه نشده است. بعد از وزیر پلیس نماینده انجمن ProVelo صحبت کرد و این واقعیت را محکوم کرد که پلیس به درستی فاصله 1.5 متری را که توسط قانون پیش بینی شده بود، هنگام سبقت گرفتن یک ماشین از دوچرخه، در نظر نمیگیرد.
از زمان لازم الاجرا شدن این قانون در avril 2019  تاکنون تنها ۳۳ تخلف در آمار پلیس ثبت شده است.
فرناند کوکس معتقد است که کنترل های خاصی برای این تخلف لازم نیست و اذعان می کند که افسران پلیس فقط چشمان خود را برای مشاهده تخلفات احتمالی در حداقل فاصله دارند زیرا هیچ وسیله فنی برای کنترل این موضوع برای پلیس طراحی نشده است.

"قانون 1.5 متر قبلا به عنوان یک اقدام پیشگیرانه به منظور مسئولیت پذیری عوامل تردد موتوری در جاده ها مرفی شده بود."