سگ مواد یاب "فلین" 31.5 کیلوگرم حشیش را کشف کرد


10.05.2021

اگرچه این کشف در اوایل ماه مارس انجام شد ، پلیس لوکزامبورگ فقط تاکنون مواد مخدر را کشف کرده است اما تحقیقات درباره عوامل آن  در حال انجام است.

اداره "مبارزه با مواد مخدر" در گمرک موفقیت بزرگی را در مبارزه با قاچاق مواد مخدر غیرقانونی ثبت کرد. سگ موادیاب ، فلین مسئول این کشف بود و در مجموع 31.5 کیلوگرم حشیش را در داخل اتومبیلی با پلاک اسپانیا کشف کرد.

طبق گزارش پلیس مربوطه ، مواد مخدر از بلژیک به فرانسه منتقل می شد. راننده دستگیر و مواد ممنوعه نیز توقیف شد.