لوکزامبورگ چه خبر

لوکزامبورگ چه خبر

پایگاه اخبار فارسی «لوکزامبورگ چه خبر» مستقیما از منابع خبری معتبر همچون پرتال های رسمی وزارتخانه های کشور لوکزامبورگ همانند پلیس و گیشه و رسانه های ملی همچون آر تی ال و لسانسیل استفاده میکند و توسط گروه حرفه ای ; و متخصص “لوکزامبورگ چه خبر” و زیر نظر مستقیم انجمن سیمرغ ترجمه و برای شنوندگان و مخاطبین فارسی زبان لوکزامبورگ آمده پخش میشود

برای ادامه فعالیت های انجمن و این سایت لطفا با کمک های مالی از ما حمایت کنید

کمک مالی از طریق پی پال